AUTÒNOMS I PROFESSIONALS

comptable autonoms

Orientem a tots els nostres clients autònoms, siguin Empresaris o Professionals, perquè la relació amb la Hisenda Pública sigui la més pràctica i fluida.

Analitzem els diferents règims de tributació, aplicant el règim més avantatjós i estudiant totes les possibles desgravacions. Realitzem tota mena d’Informes econòmics-comptables per a la seva presentació a organismes privats i oficials, tant en l’àmbit Nacional, Autonòmic com Local.

Truqui’ns o posis en contacte amb nosaltres, li facilitarem un informe pràctic i resumit de la conveniència o no, de ser autònom o convertir-se en una societat mercantil (Societat Limitada, Anònima, etc.). Vostè podrà decidir per si mateix o si ho prefereix, l’assessorarem de forma més personalitzada sobre el que és més convenient per a vostè.

SOCIETATS

Gestionem la creació i constitució de societats civils, mercantils, cooperatives, laborals i d’altres. Seguiment i presentació de les obligacions fiscals, comptables i mercantils que s’han de completar amb el major rigor i eficàcia possibles.

Avui en dia, la relació de l’empresa amb les entitats bancàries ha sofert un canvi substancial pel que fa a la documentació a presentar per la petició, renovació o estudi tant de contractes de préstecs, pòlisses de crèdit com de contractes de lísings entre d’altres. Per això juntament amb vostès, preparem una memòria economico-empresarial amb la que, acompanyada amb els corresponents balanços i documentació oportuna, facilitem de manera natural aquesta relació “Empresa-Entitat Bancària” aconseguint resultats totalment positius. Així mateix, la potent dedicació de l’Agència Tributària en perseguir qualsevol error, fa que l’assessorament i la bona planificació tributària siguin totalment essencials pel bon funcionament del negoci.

MEMÒRIES ECONÒMIQUES – CAPITALITZACIONS  
Si necessita capitalitzar la prestació d’atur, preparem tota la documentació: Memòria Econòmica, Pla de Viabilitat, Balanços de Pèrdues i Guanys provisional i els certificats corresponents.

comptable societats