Hola EMPRENEDORS!

emprenadors img

Si tens la idea de posar en marxa un projecte empresarial, o pretens millorar el que ja tens en marxa, ara pots apuntar-te a l’ajuda personalitzada de “l’Assessoria per a emprenedors de Mataró”, per passar de la inquietud emprenedora a l’estabilitat empresarial.

T’acompanyem, en els teus dubtes i inquietuds empresarials.

Et generem els estats Financers, per la teva relació amb les entitats Financeres:

  • Memòria de Viabilitat, del teu projecte empresarial.
  • Balanç de Situació.
  • Balanç de Pèrdues i Guanys.
  • Pla de Tresoreria.