skip to Main Content
Menu
937 419 061 xifra@assessoriaxifra.com |  C/ Sant Joaquim, 62-64, Mataró 08302 (Barcelona)

AUTÒNOMS I PROFESSIONALS

Orientem a tots els nostres clientes AUTÒNOMS, “Empresaris o Professionals” perquè la relació amb la Hisenda Pùblica sigui la més pràctica i fluida.

Analitzem els diferents règims de tributació, aplicant el règim més avantatjós i estudiant totes les possibles desgravacions.

Realitzem tota mena d’Informes econòmics-comptables per a la seva presentació a organismes privats i oficials, tant en l’àmbit Nacional, Autonòmic com Local.

Truqui’ns o posis en contacte amb nosaltres, li facilitarem un informe pràctic i resumit de la conveniència o no, de ser autònom o convertir-se en una societat mercantil (Societat Limitada, Anònima, etc.).

Vostè podrà decidir per si mateix o si ho prefereix, l’assessorarem de forma més personalitzada sobre el que és més convenient per a vostè.

Autònoms i professionals
FINANÇAMENT

SOCIETATS

Gestionem la creació i constitució de societats civils, mercantils, cooperatives, laborals i d’altres.

Seguiment i presentació de les obligacions fiscals, comptables i mercantils que s’han de completar amb el major rigor i eficàcia possibles.

Avui en dia, la relació de l’empresa amb les entitats bancàries ha sofert un canvi substancial quant a la documentació a presentar per la petició, renovació o estudi tant de contractes de préstecs, pòlisses de crèdit com de contractes de lísings entre d’altres. Per això conjuntament amb vostès, preparem una memòria economicoempresarial amb la que, acompanyada amb els corresponents balanços i documentació oportuna, facilitem de manera natural aquesta relació “Empresa-Entitat Bancària” aconseguint resultats totalment positius.

Així mateix, la potent dedicació de l’Agència Tributària en perseguir qualsevol error, fa que l’assessorament i la bona planificació tributària siguin totalment essencials pel bon funcionament del negoci.

MEMÒRIES ECONÒMIQUES

Si necessita capitalitzar la prestació d’atur, preparem tota la documentació: Memòria Econòmica, Pla de Viabilitat, Balanços de Pèrdues i Guanys provisional i els certificats corresponents.

ÀMBIT LABORAL

Un altre punt molt important pel bon funcionament d’un negoci, és el bon assessorament en matèria laboral.

L’ajudem a triar el tipus de contracte que millor s’adapta al moment i a la posició requerida.

Gestionem tots els tràmits amb l’Administració perquè sempre estigui al dia de les obligacions que s’han de complir amb la Seguretat Social.

Els nostres principals serveis comprenen:

 • Elaboració de contractes
 • Rebuts de Salaris (Nòmines)
 • Assegurances Socials (TC1/TC2)
 • Comunicació d’Altes, Baixes o modificacions dels treballadors
 • Finalitzacions de contractes. Comunicació i quitances
 • Declaració Trimestral d’I.R.P.F. (Model 111)
 • Resum Anual d’I.R.P.F. (Model 190)
 • Certificats de Renda i Declaracions Jurades (Model 145)
 • Assessorament en novetats legislatives
Entitats
Informes tècnics

INFORMES TÈCNICS

Econòmics-Comptables per la seva presentació a organismes privats i oficials, de tipus Nacionals, Autonòmics o Locals.

INFORMES TÈCNICS

PARTICULARS

Com a particulars també tenim múltiples obligacions fiscals a les quals hem de fer front.

Entre elles, la més comuna és la Declaració de la Renda, però també podem assessorar-lo en temes com:

 • Donacions, herències i successions
 • Planificació i tràmit de la jubilació
 • Reclamacions administratives
 • Temes d’afectació familiar
Assessoría Xifra

Oferim un total assessorament sobre la contractació d’empleats de la llar, així com la realització de totes les gestions necessàries davant l’Administració i el servei de redacció de tot tipus de contractes privats:

 • Contracte de serveis
 • Contracte de préstecs
 • Contracte d’arrendament: habitatge, locals o altres
 • Contracte de compravenda

 

Posem a la seva disposició la nostra experiència i formació, perquè els temes personals no siguin un problema, l’ajudem a trobar la millor solució.

Back To Top